WikampFb

ŁUD

A+ / A-

  

                              


7 czerwca zakończyliśmy SL 2014 na ŁUD

Wszystkim naszym młodym studentom
oraz ich rodzinom życzymy udanych wakacjiDziękujemy maszemu sponsorowi firmie Boeing International Corporation
patronom: JM Rektorowi PŁ, Marszałkowi Województwa Łódzkiego
patronom honorowym: Wojewodzie Łódzkiemu, Kuratorium Oświaty
w Łodzi oraz partnerowi Urzędowi Miasta w Łodzi


Specjalne podziękowania dla naszych Wolontariuszy


W SL 2014 odbyło się 207 warsztatów i 5 wykładów
Zorganizowano 5 dodatkowych warsztatów:
Magic numbers and figures - prof. A. Beutelspacer
Ścieżka edukacyjna - Pierwiastki, które zmieniły swiat
Dziesięciolatek w Unii Europejskiej - J. Saryusz-Wolski
Warsztaty sportowe - Małgorzata Niemczyk
Nagawki - warsztaty folklorystyczneZ ankiet rodzicówW dniach wykładów zapraszamy do oglądania transmisji

na żywo: 

http://www.cm.p.lodz.pl/live/archiwum/46/nazywo/57
  W ciągu ostanich pięciu lat „studiowało” na Politechnice Łódzkiej 5845 dzieci. Odbyło się 105 wykładów, ponad 1800 warsztatów, kilkanaście koncertów, wystawa zdjęć, pierwsza konferencja dla dzieci na PŁ.

W tym czasie otrzymaliśmy wiele wyróżnień:
- 2009 organizator i pomysłodawca ŁUD Anna Janicka otrzymała tytuł „Damy Sukcesu 2008”
- 2010 Anna Janicka otrzymała nominację do tytułu „Łodzianin Roku 2009”
- 2011 ŁUD został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Miejscem Odkrywania Talentów”
- 2012  ŁUD został wymieniony w rocznym raporcie „Corporate Citizenship 2011 – Boeing in the World” wśród innych wspieranych przez Firmę Boeing projektów edukacyjnych z całego świata.

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy należy do Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET.  W celu propagowania idei uniwersytetów dziecięcych ŁUD utworzył stronę, na której są zamieszczone linki do uniwersytetów dziecięcych w Polsce:
http://uniwersytetydzieciece.lud-rekrutacja.p.lodz.pl/index.html

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                      


Data wpisu: 2011-09-09
Data aktualizacji: 2014-07-03
Informacja wprowadzona przez:
Małgorzata Pólkowska, 
Łódzki Uniwersytet Dziecięcy
Pliki do pobrania
OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W ŁUD DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 292276B
ANKIETA DO WYKŁADU 304707B

Jednostki uczelniane